Regulamin


PLATFORMA POLSKICH DEALERÓW SAMOCHODOWYCH (PPDS)
www.ppds.pl

REGULAMIN


I. Wstęp

Zawartość stron serwisu internetowego pt. Platforma Polskich Dealerów Samochodowych publikowanego pod adresem www.ppds.pl w tym tekst, grafika, loga, ikony, zdjęcia, pliki dźwiękowe, filmowe oraz oprogramowanie, itp. stanowi własność firmy POLNAR Damian Narożny z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Michała 43, NIP 779-122-04-85, lub dostawców zawartości i jest chroniona przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz.904 z późniejszymi zmianami).
Zawartość oraz oprogramowanie wykorzystane w niniejszym serwisie internetowym mogą być używane wyłącznie w celach określonych w punkcie III niniejszego regulaminu. Wszelkie inne sposoby ich wykorzystania, łącznie z reprodukcją, modyfikacją, dystrybucją, transmisją, ponowną publikacją, pokazem lub prezentacją zawartości serwisu – bez zgody właściciela – stanowią naruszenie prawa pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 


II. Definicje


- serwis ppds – internetowy serwis ogłoszeniowo-promocyjny pt. Platforma Polskich Dealerów Samochodowych (w skrócie PPDS) publikowany pod adresem www.ppds.pl .

- Dealer – autoryzowany (koncesjonowany) sprzedawca samochodów danej marki w Polsce.

- administrator – firma POLNAR Damian Narożny, 61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43, NIP: 779-122-04-85 – właściciel i administrator serwisu ppds.

 


III. Zasady ogólne

1. Serwis ppds to baza autoryzowanych salonów samochodowych z całej Polski. Służy Dealerowi do zaprezentowania firmy i reklamowania usług związanych z działalnością autoryzowanego sprzedawcy danej marki oraz publikowania ogłoszeń sprzedaży pojazdów nowych i używanych.
2. Dealer dokonując rejestracji ustala login i hasło do panelu edycyjnego swojej strony domowej na której będzie mógł umieścić – wg formularza – dane kontaktowe, opis świadczonych usług, logo, zdjęcie firmy, mapkę dojazdu oraz wprowadzać ogłoszenia samochodów wraz ze zdjęciami. Dealer ustala adres swojej strony domowej w domenie ppds.pl. Dealer przy zamieszczaniu wszelkich informacji i treści ogłoszeń zobowiązany jest przestrzegać zasad punktu III.3 niniejszego regulaminu.
3. Zabronione jest zamieszczanie w serwisie treści i materiałów noszących znamiona nieuczciwej konkurencji, naruszających prawa autorskie oraz patentowe innych osób, szkodzące serwisowi ppds.pl oraz właścicielowi serwisu, a także łamiących prawo do prywatności, zawierających treści powszechnie uznane za obraźliwe lub obelżywe, zawierających treści pornograficzne, jak również inne treści zakazane przez prawo.IV. Prawa i obowiązki dealera

 

1. Dealer przystępując do serwisu ppds i decydując się na publikowanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży pojazdów na łamach serwisu ppds zobowiązuje się:
- sprawdzać legalność pochodzenia oferowanych pojazdów,
- weryfikować ewentualne wady prawne (zastawy sądowe, bankowe itp.),
- sprawdzać stan techniczny pojazdów,
- przeprowadzać oględziny pojazdu pod kątem przebytych napraw blacharsko-lakierniczych,
- przekazywać klientowi powyższe informacje zgodnie z posiadaną wiedzą,
- chronić dane osobowe klientów pozyskane za pośrednictwem serwisu ppds i przetwarzać je wyłącznie w celach związanych ze świadczoną usługą, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dealer oświadcza, że posiada prawa do publikowanych treści, zdjęć, znaków firmowych i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez administratora w serwisie ppds oraz w innych mediach.

3. Dealer wyraża zgodę na otrzymywanie od administratora korespondencji mailowej dotyczącej serwisu ppds oraz informacji reklamowych.
4. Dealer ma prawo zgłaszania administratorowi pytań oraz uwag dotyczących działania serwisu ppds poprzez narzędzie w panelu edycyjnym swojej strony domowej, na które administrator odpowie w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty ich otrzymania.
5. Dealer ma możliwość samodzielnego aktualizowania i edytowania swoich danych osobowych.
6. Dealer ma prawo żądać od administratora całkowitego usunięcia swoich danych z bazy serwisu ppds.

 

V. Prawa i obowiązki administratora 
 

1. Administrator nie odpowiada za treść informacji zamieszczanych przez Dealera na stronie domowej oraz za treść zamieszczanych ogłoszeń.
2. Administrator dokłada wszelkich starań aby serwis funkcjonował bezawaryjnie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu wynikające z działań podmiotów trzecich, jak np. dostawcy usług internetowych, dzierżawcy łączy itp.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub czasowego wyłączenia serwisu ppds. O czasie wyłączenia administrator powiadomi Dealera z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Dane osobowe Dealera nie będą przetwarzane przez administratora do celów innych niż związane ze świadczoną usługą. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywało zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5. Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych Dealera na jego żądanie wyrażone drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

VI. Warunki współpracy

1. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu w procesie rejestracji Dealera jest równoznaczne z przyjęciem i akceptacją warunków w nim opisanych i nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.
2. Zarejestrowanie Dealera i utrzymywanie wpisu (adres strony w domenie ppds.pl, opis firmy, dane kontaktowe, logo, zdjęcie salonu, mapka) w bazie serwisu ppds jest bezpłatne.
3. Publikowanie przez Dealera nieograniczonej liczby ogłoszeń samochodów ze zdjęciami z podziałem na nowe i używane jest bezpłatne.VII. Ustalenia końcowe

1. Administrator ma prawo zmienić warunki niniejszego regulaminu o czym poinformuje Dealera drogą elektroniczną.
2. Strony wspólnie ustalają, że niniejszy regulamin ma charakter wiążący od chwili jego zaakceptowania przez Dealera w procedurze rejestracji w serwisie ppds.

 

 

 

Załóż stronę dealera teraz!