Bezpieczny zakup
Bezpieczny zakup samochodu (poza firmami profesjonalnie do tego przygotowanymi, świadomymi swoich
obowiązków wobec klienta, takimi jak salony dealerskie) i wyeliminowanie ryzyka związanego zarówno
ze stanem technicznym auta, jak również z jego stanem prawnym, wbrew pozorom nie jest proste.


Jeśli kupujesz auto z niepewnego źródła sprawdź koniecznie:

- zgodność numeru VIN (zawsze składa się z 17 znaków) figurującego w dokumentach auta z numerem VIN trwale wybitym na karoserii oraz na tabliczce znamionowej,
- dowód rejestracyjny, kartę pojazdu – zgodność danych w obu dokumentach,
- w przypadku samochodów sprowadzonych z zagranicy dowód odprawy celnej i potwierdzenie zapłaty akcyzy,
- ważność ubezpieczenia OC (wymagana na co najmniej 30 dni od daty zakupu),
- ważność przeglądu technicznego (wymagana na co najmniej 30 dni od daty zakupu),
- w sądzie gospodarczym upewnij się, że samochód nie jest zastawiony na rzecz osób trzecich i nie figuruje w Centralnym Rejestrze Zastawów Sądowych,
- za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm lub w najbliższym komisariacie policji możesz sprawdzić czy auto nie figuruje w rejestrze aut kradzionych,
- jeśli decydujesz się na zakup auta po kolizji drogowej, sprawdź w wyspecjalizowanej firmie czy punkty pomiarowe płyty podłogowej oraz geometria kół są zgodne z danymi fabrycznymi,
- sprawdzenie stanu technicznego pojazdu zleć w autoryzowanej stacji obsługi danej marki.

Gwarancja, a rękojmia

Gwarancja
Podstawową funkcją gwarancji jest ochrona kupującego przed konsekwencjami "zepsucia się" przedmiotu objętego gwarancją, przed wadami przedmiotu oraz nieprawidłowym jego funkcjonowaniem na skutek ukrytych wad. Gwarancja ma zapewnić zdatność rzeczy do normalnego użytku. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi jeden rok licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana (w przypadku samochodów obecnie zwykle 2 lata). Można zastrzec w gwarancji, że obejmować ona będzie tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.
Wada rzeczy uzasadniająca odpowiedzialność z gwarancji dotyczy tylko cech użytkowych rzeczy (a nie także jej wartości rynkowej, estetyki, jak to ma miejsce przy rękojmi).

Rękojmia
Rozróżniamy dwa rodzaje rękojmi:
- za wady fizyczne danej rzeczy lub
- za jej wady prawne.
Instytucja rękojmi występuje w wielu rodzajach umów (między innymi przy umowie sprzedaży). Rękojmia za wady fizyczne przy sprzedaży ma następujące cechy: sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy. Sprzedawca odpowiada także, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
Rękojmia za wady prawne przy sprzedaży nakłada na sprzedawcę odpowiedzialność, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
Generalnie uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a uprawnienia rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej wygasają zwykle z upływem roku od chwili, kiedy kupujący dowiedział się o istnieniu wady.

Wady prawne

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli sprzedany samochód stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (rękojmia za wady prawne).
Jeżeli auto jest kradzione, ma niespłacony kredyt albo współwłaściciela, który na zbycie auta się nie zgodził, to nabywca może rozwiązać umowę i żądać zwrotu zapłaconej ceny oraz wszystkich kosztów związanych z kupnem.

Jeżeli zdecydujemy się na zakup samochodu za pośrednictwem profesjonalistów to na nich ciąży rutynowy obowiązek zbadania każdego sprzedawanego samochodu pod względem prawnym.

 
Życzymy Państwu wyłącznie udanych transakcji !

Zespół PPDS.